RAZPIS za oddajo v najem stanovanje na Antoličičeva 16


R  A  Z  P  I  S

ZA ODDAJO V NAJEM

 

PODATKI O STANOVANJU: 

Naslov:

Antoličičeva 16, Maribor

Opis:

eno sobno stanovanje s kabinetom in kletnim prostorom, stanovanje se oddaja neopremljeno

Površina:

51,45 m2

 

več podatkov PODATKI O STANOVANJU

Najemnina:

Polna:

222,00 EUR

Znižana:

172,00 EUR

Do znižane najemnine so upravičeni:

-     zaposleni pri članih Območnih obrtno podjetniških zbornic Maribor, Pesnica ali Ruše

-     vsi aktivni člani Območno obrtno podjetniških zbornic Maribor, Pesnica ali Ruše

 

Razpisni pogoji:

Za oddajo stanovanja v najem so upravičeni:

 

-

zaposleni pri članih Območnih obrtno podjetniških zbornic Maribor, Pesnica ali Ruše; 

 

-

vsi aktivni člani Območno obrtno podjetniških zbornic Maribor, Pesnica ali Ruše

 

-

vsi ostali, v kolikor ni prednostnih prosilcev iz prejšnjih alinej

 

-

da so državljani Republike Slovenije, pogojno lahko tudi tuji državljani s poroštvom delodajalca.

Do reševanja stanovanjskega vprašanja niso opravičeni:

 

-

lastniki ali solastniki stanovanj;

 

-

lastniki bivalnih počitniških objektov;

 

Razpisni postopek:

Upravičenci oddajo vloge elektronsko na zavihku STANOVANJSKI ASISTENT

K vlogi lahko priložite dodatna dokazila, ki razkrivajo potrebo po službenem stanovanju

(morebitno priporočilo delodajalca za rešitev stanovanjskega vprašanja, morebitna zdravstvena potrdila in odločbe o invalidnosti, drugi dokumenti oz. podatki ki dokazujejo potrebo po službenem stanovanju,…)

Vloge z nepopolnimi podatki bomo obravnavali v obsegu podatkov in prilog. Vloge z neresničnimi podatki bodo zavržene.

Varščina: Najemnik plača ob vselitvi v stanovanje varščno v višini treh najemnin. Varščine ne obrestujemo. Ob izselitvi in ustrezni predaji stanovanja najemniku varš?ino vrnemo v celoti.

 

Rok oddaje vloge: do 17.7.2020 oz. do zasedbe

Vlogo oddajte preko zavihka STANOVANJSKI ASITENT

PODATKI O STANOVANJU

 

Dodatna vprašanja: telefon 040/ 79 25 82

                                   e-mail: info@stanust.siNazaj na seznam

Prijava na e-novice

Vašega naslova e-pošte ne bomo posredovali tretjim osebam.